Sa Kanto ng Wakas at Katotohanan Extension: A Play Review